درخشش هنرمند همدانی در جشنواره ملی سواد قلم

Print
Email
کسب رتبه برتر در جشنواره ملی سواد قلم /کوهدشت/خرداد ماه ۱۴۰۱

استاد «رحمان غلامی» استاد و هنرمند برجسته همدان؛ رتبه «برتر» رشته‌ی نقاشیخط را در جشنواره ملی سواد قلم کسب نمود.

تعداد ۴۳۰ اثر به جشنواره ملی خوشنویسی سواد قلم ارسال شده بود که از این تعداد ۱۰۰ اثر به بخش نمایشگاه راه یافت. صاحبان ۱۷ اثر برگزیده برای حضوری نویس به محل دبیرخانه جشنواره در کوهدشت دعوت شدند.
نخستین جشنواره ملی خوشنویسی سواد قلم در بخش‌های نستعلیق، ترکیب آزاد، سیاه مشق و بخش جانبی برگزار شد.

دیدگاهتان را بنویسید