مهدی غفوری

استاد انجمن خوشنویسان ایران / مدیر انجمن خوشنویسان شعبه ملایر / کارشناس هنرهای تجسمی / کاغذ ساز / تذهیب