احمد آریامنش

خوشنویس، مبدع خطوط کرشمه و سفیر

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی
kereshmePage_1920x500

فعالیت های آموزشی و پژوهشی
فعالیت های آموزشی و پژوهشی استاد احمد آریامنش علاوه بر تدریس در آموزشگاه خصوصی خوشنویسی خانه هنر کرشمه ، تدریس در مرکز آموزش عالی وليعصر (كاربرد خط در گرافيك) ،  مركز آموزش عالي و كار قزوين (كاربرد خط در گرافيك)  و نیز تدریس در انجمن خوشنویسان ایران، تالیفات کتب مختلف در زمینه خوشنویسی را نیز در کارنامه هنری خود داراست.
کتاب حسن همجواری و هماهنگی در نستعلیق ، انتشارات یساولی (سال ۱۳۷۰)
کتاب تولدی در خوشنویسی (خط کرشمه) ، انتشارات یساولی (۱۳۸۰)
و کتاب آموزش خط سفیر ، انتشارات برگ نو (۱۳۸۹) از تالیفات استاد احمد آریامنش است.

جوائز هنری و داوری
در کارنامه هنری استاد جوائز متعددی دیده می شود. از استاد نیز به عنوان داور در جشنواره های خط و نقاشی خط نیز دعوت شده است که در زیر به برخی از آنها اشاره گردیده است:

کسب رتبه سوم در جشنواره بین المللی الجزایر (۱۳۹۲)
داوری جشنواره بین المللی جوانان گرگان (۱۳۹۲)
کسب رتبه برگزیده جشنواره بین المللی جهان اسلام، قزوین (۱۳۹۰)
داوری جشنواره خوشنویسی و خط نقاشی مسجد (۱۳۹۰)
کسب رتبه اول در جشنواره بین المللی قرآن کریم (۱۳۸۵)
برگزیده ی جشنواره بین المللی قرآن کریم (۱۳۸۴)
برگزیده ی جشنواره بین المللی امام علی (ع) (۱۳۷۹)
کسب رتبه اول دانشجویان در جشنواره خوشنویسی کشور (۱۳۷۱)
کسب رتبه اول دانشجویان در جشنواره خوشنویسی کشور (۱۳۷۰)
کسب رتبه اول دانشجویان در جشنواره خوشنویسی در سطح استانی ، همدان (۱۳۶۷ تا ۱۳۶۳).

نمایشگاه های خط و نقاشی خط
آثار استاد احمد آریامنش در بیش از ۲۰۰ نمایشگاه عمومی در سراسر کشور ، نمایشگاه های قرآن و مراکز فرهنگی بین المللی، به نمایش درآمده است . علاوه بر نمایشگاه های عمومی ، آثار استاد در چندین نمایشگاه انفرادی در معرض دید علاقه مندان به هنر خط ایرانی قرار گرفته است:

مجموعه آثار نقاشی خط (عشق شادی است . . .) گالری والی ، تهران (۱۳۹4)
مجموعه آثار نقاشی خط (زیر چرخ کبود) گالری ساربان ، تهران (۱۳۹۲)
مجموعه آثار تلفیقی خط و عکس با عنوان (نور نوشت) گالری شکوه ، تهران (۱۳۹۲)
مجموعه آثار نقاشی خط، گالری سلربان ، تهران (۱۳۹۱)
مجموعه آثار نقاشی خط ، قزاقزستان (۱۳۹۰)
مجموعه آثار خوشنویسی و نقاشی خط ، موزه فلسطین (فرهنگستان هنر) ، تهران (۱۳۸۷)
مجموعه آثار نقاشی خط ، باشگاه ایرانیان، دبی (۱۳۸۶)
مجموعه آثار نقاشی خط ، نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تهران ( از سال ۱۳۸۳)
مجموعه آثار نقاشی خط ، کتابخانه مسکو (۱۳۸۲)
مجموعه آثار خوشنویسی ، نگارخانه برگ ، تهران (۱۳۸۲)
مجموعه آثار خوشنویسی ، فرهنگسرای بهمن ، تهران (۱۳۸۱)
مجموعه آثار خوشنویسی ، نگارخانه سبز (تهران ۱۳۸۰)
یادگار ایام ، همدان (سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۴)
اشک قلم ، انجمن خوشنویسان ، تهران (۱۳۶۹).

برگزاری وورکشاپ و پرفورمنس
معمولا آنچه برای ما نقل شده و بطور خاص شخصا تجربه کرده ایم این بوده که فضای خلق یک اثر خوشنویسی می بایست بسیار آرام و دور از حضور غیر باشد تا بتواند در این فضای آرامی که برای خود ایجاد می کند ؛ آثار مناسبی را خلق نماید . بررسی و مطالعه موارد فوق احمد آریامنش را بر آن داشت تا نگاهی دیگرگونه به دنیای خط داشته باشد تا فضایی کاملا بکر و نو را تجربه کند ، و رشد تکوینی یک اثر تجسمی از دوران جنینی تا تولد را به نمایش گذارد و به جای اینکه مخاطبین تجسمی در لحظه و آن ، یک اثر را ببینند، آن را در طول زمان و مرحله به مرحله تا سرانجام نظاره کنند .و با اتفاقات ،ریسکها و هیجانات اجرای اثر همراه با هنرمند گام برداشته و همراهیش کنند . از آنجا که گاهی مواقع همراهی دو یا چند اثر هماهنگ با هم می تواند حض لحظه را بیشتر کرده و لحظات نابی را خلق کند در این رویکرد تازه همراهی هنر شنیداری و دیداری مد نظر بوده تا تاثیر پذیری هریک بر دیگری را به نظاره بنشینند.

برخی از وورکشاپ های اجراء  شده:

وورکشاپ استکهلم - سوئد (1394)
وورکشاپ موسسه فرهنگی اکو ، تهران (۱۳۹۱)
اجرای پرفورمنس خط نقاشی و موسیقی ، گالری ساربان ، تهران (۱۳۹۱)
اجرای اولین پرفورمنس خط نقاشی و موسیقی با عنوان (کنسرت خط) در خانه هنرمندان ایران ، تهران (۱۳۹۱)
مدیر هنری پرفورمنس (کنسرت خط) اختتامیه جشنواره شمسه ، معاونت شهرداری، تهران (۱۳۹۱)
وورکشاپ نمایشگاه بین المملی قرآن (۱۳۸۳)

Related Work Experience / Professional Experience
Teaching at Private school of calligraphy -Kereshmeh.
Teaching at Higher education Institute -Vali e Asr (use of calligraphy in  graphics).
Teaching at Kar Higher Education Institute-Qazvin (technical experience related to calligraphy).
workshops, lectures and presentations  in calligraphy and calligraphy’s paint.

Publications
The beauty of contiguous and coordination in Nastaliq.
Another Birth in calligraphy (The Kereshmeh).
Safir calligraphiy.

Awards
First in International Festival of the Quran, 2006.
Selected in International Festival of the Quran, 2005.
Selected in International Festival of Imam Ali,2000.
Graduated from the Association of Iranian Calligraphers ,1987.
First in National Festival of Student Calligraphy, 1982.
First in Provincial Calligraphy Festival, Hamadan, since 1984 until  1988.
Second in National Festival of Student Calligraphy, 1981.

Solo Exhibitions

Calligraphy,Vali Art Gallery, Tehran, 2015
Incorporation of Calligraphy and Painting, Tehran, Sarban Gallery, Tehran, 2012
Incorporation of Calligraphy and Painting, Kazakhstan,2011
Calligraphy Painting, Museum of Saba, Tehran,2009
Calligraphy Painting, Iranian Forum, Dubai in 2007

Calligraphy’s Painting, National Library of Moscow , 2004

Calligraphy, Leaf Art Gallery, Tehran, 2003

Calligraphy, Bahman Cultural Center, Tehran, 2002

Calligraphy and Painting, Green Gallery, 2001

Yadegar e Ayam, Hamadan,1995

Yadegar e Ayam, Hamadan,1992

Ashk e Ghalam, Calligraphy Institute, Tehran, 1989

And corporation in more than 50 national group exhibition since now

Activities In Music
Collaboration with Hamadan Broadcasting, the Department of Music, since 1987.
Collaboration with the Chakavak Band.
Fusion Concert, Teacher Hall, Hamadan,1991.
Fusion Concert, Fajr Hall, Hamadan,1989.
Folk music Concert, Cinema Hall,Hamadan,1986.
Collaboration with theater group (live music performance),
A Song For You, Fajr Festival,1991.
Khaton’s Precept, Fajr Festival,1993

hosn_hamjavari
کتاب حسن همجواری
kereshmeh (2)
کتاب تولدی در خوشنویسی
Book-safir005848-424x424
کتاب آموزش خط سفیر
1370
1380
1389