عباس عربزاده

عکاس / فیلمساز / مدرس

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی

فارغ التخصیل رشته سینما از دانشگاه هنر تهران
انتشار 5 مجموعه نفیس عکس ایران شناسی و برپایی نمایشگاههای انفرادی و گروهی بسیار در داخل و خارج کشور
برنده جوایز متعدد عکاسی و فیلمسازی داخلی و خارجی