حامد الوندی پرتو

مُذهّب، خوشنویس، گرافیست، طراح وب و ...

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی
1422603629982167_orig_h.gif

آغاز فعالیت هنری از سال 1371.

نام اساتید:

  • حسین رنجبران
  • امیر نوشمند
  • احمد آریامنش

نفر اول دانشجویان کشور سال 1377

نفر اول اولین جشنواره خوشنویسی همدان 1378

نفر اول دانشجویان کشور سال 1379

و ...

2A002-32A002-3
ممتاز
دی 1377
foq_momtaz-3foq_momtaz-3
فوق ممتاز
تیر 1398