اولین بانک اطلاعات هنرمندان همدان

هادی پرزاد
Hadi Parzad
خوشنویسی
فوق ممتاز خوشنویسی
هادی هنردوست
Hadi Honardoust
خوشنویسی ، نقاشیخط
فوق ممتاز خوشنویسی
علی سلطانی
Ali Soltani
خوشنویسی
فوق ممتاز خوشنویسی
سید عطاء الله سرمدی
ata sarmadi
خوشنویسی
استادی خوشنویسی
مصطفی تاجیان
mostafa tajian
خوشنویسی
استادی خوشنویسی
خوشنویسی
استادی خوشنویسی
مرتضی شعبانی
خوشنویسی
استادی خوشنویسی
جلیل رسولی
خوشنویسی ، نقاشیخط
استادی خوشنویسی
احمد آریامنش
ahmad ariamanesh
خوشنویسی ، نقاشیخط
استادی خوشنویسی
خوشنویسی
فوق ممتاز خوشنویسی
مهدی غفوری
تذهیب ، خوشنویسی
استادی خوشنویسی
hasan
تذهیب ، خوشنویسی
استادی خوشنویسی
10673932_821-4
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است،
دکتر حمدرضا قلیچ‌خانی
محقق، خوشنویس
77
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است،
حسین غلامی
استاد خوشنویسی
photo_2020-07-20_12-52-51
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است،
محبوبه کاظمی
مدیر نگارخانه باران
4479128-1
چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است،
غلامحسین امیرخانی
استاد ارشد خوشنویسی