مهدی غفوری

تخصص‌ها: مدرس خوشنویسی، مُذهِّب، کاغذ ساز

آشنایی با هنرمند

استاد انجمن خوشنویسان ایران
مدیر انجمن خوشنویسان شعبه ملایر

مدرس خوشنویسی، مُذهِّب، کاغذ ساز

نمونه آثار:

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی
موقعیت