حامد الوندی پرتو

تخصص‌ها: خوشنویس، مذهٍّب، طراح گرافیک و وب

آشنایی با هنرمند

آغاز فعالیت هنری از سال 1371.

نام اساتید:

  • حسین رنجبران
  • امیر نوشمند
  • احمد آریامنش

نفر اول دانشجویان کشور سال 1377

نفر اول اولین جشنواره خوشنویسی همدان 1378

نفر اول دانشجویان کشور سال 1379

و …

نمونه آثار:

ارتباط مستقیم
شبکه‌های اجتماعی
موقعیت