ادعای ترکیه، آسیبی مهلک‌تر از کرونا

محبوبه کاظمی بیان کرد مهلک‌تر از کرونا، تعلل و غفلتی است که سبب شده ترکیه ادعای ثبت شهر استانبول به‌ عنوان پایتخت هنر خوشنویسی اسلامی در یونسکو را پیگیری کند.

ثبت خوشنویسی توسط ترکیه یک امر طبیعی است اما حق نیست

الهه خاتمی: کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی و ترکیه این سال‌ها بازار خیلی خوبی برای جذب آثار هنری نفیس و موزه‌ای خوشنویسی بوده‌اند و سفارش‌های خیلی خوبی هم به هنرمندان ایرانی می‌دادند. به طور جدی می‌توان گفت بخشی از آثار موزه‌ای استادان خوشنویسی ما الان در آن کشورهاست.

ثبت جهانی خوشنویسی به نام ترکیه، تلنگر بزرگ به جامعه هنری ایران

دبیر کانون‌ هنرهای تجسمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: ثبت جهانی خوشنویسی به نام ترکیه، تلنگر بزرگی به جامعه هنری ایران است و این مسأله به ما یادآوری کرد که در صورت عدم فعال‌سازی ظرفیت‌های خود در تمام سطوح خوشنویسی متضرر خواهیم‌شد.

جای خالی هنر در نظام آموزشی

استاد غلامحسین امیرخانی: جایگاه هنر به ‌ویژه خوشنویسی آن‌گونه که باید در سرفصل‌های درسی تببین و توسط سازمان آموزش و پرورش جدی گرفته نشده است.