جدیدترین دوره‌ها

Audio & Music >
۴
۴ (۶)
۲۶۰,۰۰۰تومان
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
۲۶۰,۰۰۰تومان
Development >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Fashion >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Audio & Music >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Art & Design >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Bicycling >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Art & Design >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان
Documentary >
۴
۴ (۶)
رایگان
With no prior experience, you will have the opportunity to walk through hands-on examples with Hadoop and Spark frameworks, two of the most common ...
پیشرفته
۵ سخنرانی
۱۰ hours
افزودن به لیست دلخواه
رایگان

عضویت در خبرنامه خانواده آرت استور

شما با درج ایمیل خود می‌توانید خبرنامه‌‌‌های آرت استور را به صورت رایگان از طریق ایمیل دریافت کنید. اگر طرفدار مطالب آرت استور هستید و اعتقاد دارید که هنوز ایمیل سرراست‌ترین نوع ارتباط است، حتما در خبرنامه‌ی ما عضو شوید.
آدرس ایمیلتان را قرار دهید!
لطفا صبر کنید...